Vecāku pienākumu skaidrojums bērniem

Ģimene ir pirmā vide, kas nosaka bērna izaugsmi un attīstību. Šajā gadījumā liela nozīme ir vecākiem, lai būtu vecāku pienākums pret bērnu, kas jādara, lai Mazais vienmēr būtu vesels gan fiziski, gan garīgi. Vecāku pienākumi pret bērniem ir dažādas lietas, kas jādara vecākiem, lai nodrošinātu bērnu tiesību izpildi dažādās jomās. Vecākiem ir jāraugās, lai bērna dzīve būtu cienīga, līdz bērns spēj sevi uzturēt. Šis pienākums ir jāpilda ne tikai bioloģiskajiem vecākiem. Tāpat, kad vecāki nolemj šķirties, bērna vajadzības joprojām ir jāapmierina gan vecākiem, gan patēviem, ja tādi ir.

Kādi ir vecāku pienākumi pret saviem bērniem?

Indonēzijā vecāku pienākumus pret bērniem regulē 2014. gada likums Nr. 35. Šis likums ir grozījums 2002. gada likumā Nr. 23 par bērnu aizsardzību. Likuma 26.pantā teikts, ka vecāku pienākumi pret bērniem ietver četras lietas, proti:
 • Bērnu kopšana, audzināšana, aizsardzība un izglītošana
 • Bērnu audzēšana atbilstoši viņu spējām, interesēm un talantiem
 • Neļaut bērniem precēties agrīnā vecumā
 • Rakstura izglītības nodrošināšana un rakstura vērtību ieaudzināšana bērnos.
Praksē četrus vecāku pienākumu punktus pret bērniem var no jauna definēt tehniskākos jautājumos, piemēram:
 • Nodrošiniet bērniem labu dzīvesvietu
 • Nodrošiniet bērniem barojošu pārtiku/dzērienus un atbilstošu apģērbu
 • Aizsargājiet bērnus
 • Nodrošiniet bērnu, tostarp viņu mantu, drošību
 • Bērnu disciplinēšana
 • Bērnu finansiālo vajadzību apmierināšanas nodrošināšana
 • Labākās bērnu izglītības formas izvēle
 • Nodrošiniet, lai bērni vienmēr būtu veseli, un nogādājiet viņus labās veselības aprūpes iestādēs.
Vecāku pienākumi pret bērniem neaprobežojas tikai ar materiālajām problēmām, bet arī garīgām lietām. Tālāk ir sniegti daži šādu pienākumu piemēri.
 • Bērna personības veidošana

Ģimene ir pirmā vide, ko bērni pazīst, un tur viņi uzzinās daudz par savu raksturu. Šī iemesla dēļ vecākiem ir jāieaudzina labas morāles vērtības, izmantojot labus piemērus, lai bērni varētu tās atdarināt. Vecākiem ir jānodrošina savu bērnu emocionālā dzīve, veidojot siltu un mīlošu ģimenisku vidi. Pat ja vecāki ir šķīrušies, pat neizrādiet naidu bērna priekšā, lai netiktu traucēta viņu garīgā veselība.
 • Reliģisko vērtību mācīšana

Papildus pozitīvu morālo vērtību ieaudzināšanai vecāku pienākumi pret bērniem ieaudzina bērnos arī reliģiskās vērtības. Vienkāršas lietas, ko var darīt, ir aizvest bērnus uz lūgšanu vietām, klausīties reliģiskas lekcijas un jau no mazotnes iepazīstināt bērnus ar svēto grāmatu.
 • Sociālo vērtību mācīšana

Ģimenes sociālā izglītība ir ļoti svarīgs pamats, lai bērni dzīvotu sociāli. Šajā gadījumā vecāku pienākums pret bērniem ir ieaudzināt savstarpējas palīdzības attieksmi, palīdzēt slimiem radiniekiem vai kaimiņiem, nesagādāt nepatikšanas un vienmēr uzturēt tīrību. [[Saistīts raksts]]

Kad vecāki nevar pildīt savas saistības pret bērniem

Ir vairākas lietas, kas var traucēt vecākiem pildīt savus pienākumus pret bērniem, piemēram, nāve, nezināma atrašanās vieta un tā tālāk. Ja tā notiek, tad bērnu tiesību īstenošana jāveic tuvākajai ģimenei, piemēram, vecmāmiņai/vectēvam vai aizbildnim un audžuvecākiem, kuri atbilst spēkā esošā likuma prasībām. Kad vecāki nolemj šķirties, vecāku saistības pret bērniem ir jārisina vienam ar otru. Abiem vecākiem, kuri izšķīrušies, joprojām ir jārūpējas, lai bērnam vismaz nebūtu pietrūkst finanšu līdzekļu. Nevajadzētu bezrūpīgi apmeklēt bērnus, tikai aizbildinoties ar viņu vajadzību apmierināšanu, it īpaši, ja ir tiesas lēmums, kas aizliedz to darīt. Visi lēmumi ir jāpārrunā kopā ar savu bijušo dzīvesbiedru un pašreizējo partneri, lai nerastos konflikts, kas tikai kaitēs bērniem.